Kontakt

Rada mimovládnych organizácií rómskych komunít

Jiráskova 8, 851 01 Bratislava
info@rmork.sk
00421/2/20 63 32 34

Tlačové správy


Tlačová správa - 11. 4. 2008

Tlačová správa - 28. 3. 2008

Tlačová správa - 19. 3. 2008

Tlačová správa - 12. 12. 2007

Tlačová správa - 15. 11. 2007

Tlačová správa - 16. 9. 2007

Tlačová správa - 2. 8. 2007

Tlačová správa - 17. 7. 2007

Tlačová správa - 18. 4. 2007

Tlačová správa - 16. 3. 2007

Tlačová správa - 16. 3. 2007

Tlačová správa - 19. 2. 2007

Tlačová správa - 9. 1. 2007

Tlačová správa - 9. 10. 2006

Tlačová správa - 11. 9. 2006

Tlačová správa - 10. 8. 2006

Tlačová správa - 30. 9. 2005

Copyright © 2008 RMORK. All rights reserved.
Created by RMORK