Kontakt

Rada mimovládnych organizácií rómskych komunít

Jiráskova 8, 851 01 Bratislava
info@rmork.sk
00421/2/20 63 32 34

Realizované projekty


Zoznam realizovaných projektov

Copyright © 2008 RMORK. All rights reserved.
Created by RMORK