Kontakt

Rada mimovládnych organizácií rómskych komunít

Jiráskova 8, 851 01 Bratislava
info@rmork.sk
00421/2/20 63 32 34

Putovná výstava "Holokaust Rómov a Sintov" (Bratislavský hrad)

Téma rómskeho holokaustu bola nielen na Slovensku roky tabuizovaná a skresľovaná. Fakty o prenasledovaní a zámeroch zlikvidovania najmä tejto rómskej menšiny sú dnes väčšine občanom a žiaľ aj Rómom neznáme. Z dôvodu nárastu extrémistických, rasistických a xenofóbnych prejavov predovšetkým u mladej generácie, ako aj z dôvodu zvyšovania povedomia Rómov, je dôležité poznanie tejto dlho ingnorovanej temnej kapitoly európskej histórie. Je to dôležité v súvislosti so zložitou situáciou viac ako 10 miliónov Rómov v súčasnej Európe predovšetkým z pohľadu dodržiavania základných ľudských práv. Na príprave výstavy sa organizačne podieľalo Kultúrne a dokumentačné centrum nemeckých Sintov a Rómov v Heidelbergu, a najmä predseda organizácie Romani Rose. Výstava je pokračovaním expozície o rómskom holokauste v Múzeu Osvienčim – Brezinka v Poľsku, ktorej zámerom je zvyšovať a šíriť povedomie o tejto málo známej a zamlčiavanej tragédii v novodobej Európe. Súčasťou výstavy na Slovensku, bude aj výstava SNM, ktorá je venovaná holokaustu Rómov na Slovensku v rokoch vojnového Slovenského štátu (1939 – 1945). Výstava bola od roku 2006 inštalovaná v Európskom parlamente v Štrasburgu, následne v Maďarsku, Českej republike, Poľsku a Nemecku. Z Ukrajiny prichádza na Slovensko a ďalej bude putovať do Holandska. V januári 2007 výstavu slávnostne sprístupnili v sídle OSN v New Yorku za účasti námestníka generálneho tajomníka OSN pre komunikácie a verejné informácie Shashiho Tharoora, významných osobností politického života a ochrany ľudských práv vo svete, vrátane predsedu Svetového židovského kongresu rabína Israela Singera, či americkej senátorky Hillary Clintonovej. Ako jediný pozvaný zástupca Slovenskej republiky sa na slávnostnom otvorení zúčastnil predseda RMORK Ladislav Richter, ktorý na podujatí vystúpil s témou o stave a dodržiavaní ľudských práv na Slovensku.

Príhovor L. Richter

Copyright © 2008 RMORK. All rights reserved.
Created by RMORK