Kontakt

Rada mimovládnych organizácií rómskych komunít

Jiráskova 8, 851 01 Bratislava
info@rmork.sk
00421/2/20 63 32 34

Príspevky

Medzinádorný work shop Holokaust Rómov a Sintov a rasizmus v súčastnej Európe - 19. 4. 2007

Roma accept with enthusiasm the creation of new Slovak government and do believe that its attention will be finally and honestly dedicated to all minorities in Slovak Republic - 9. 1. 2007

Medzinárodná konferencia OBSE Varšava - 5. 10. 2006

Copyright © 2008 RMORK. All rights reserved.
Created by RMORK