Kontakt

Rada mimovládnych organizácií rómskych komunít

Jiráskova 8, 851 01 Bratislava
info@rmork.sk
00421/2/20 63 32 34

Holokaust Rómov a Sintov

Počas prvého Slovenského štátu podliehali všetci Rómovia „Výnosu o Cigánoch“ z roku 1938, podľa ktorého malo byť rómske obyvateľstvo vylúčené z radov nemeckého národa. Rómovia nemohli slúžiť v armáde, mali vyhradené dni a hodiny kedy mohli vstúpiť do mnohých miest, nesmeli cestovať verejnými prostriedkami, mali zakázaný vstup do verejných parkov. Od apríla 1941 vznikali prvé pracovné útvary pre asociálov a taktiež pre Cigánov bez pracovného pomeru. Pracovné tábory boli napríklad v Bystrom, Hanušovciach nad Topľou, Nižnom Hrabovci, Ilave, Revúcej. Väzni tu pracovali na zemných prácach, stavbe železnice a pod. Tábor v Dubnici nad Váhom sa v roku 1944 zmenil na zaisťovací a následne v ňom boli intervenované aj ženy a deti. Celé rómske osady boli na základe nariadenia násilne premiestené 2 km od cestnej komunikácie. Dodnes presne nevieme, koľko osád bolo takýmto spôsobom premiestených. Najkrutejšia fáza prenasledovania Rómov nasledovala po potlačení SNP. Od jesene 1944 do jari 1945 vykonali špeciálne jednotky SS na mnohých miestach Slovenska masové popravy Rómov: 111 Rómov bolo popravených v Kremničke, 59 v Slatine, 60 v Čiernom Balogu, 46 v Lutile atď. Mnohé rodiny boli postupne deportované do vyhladzovacích táborov tretej ríše. Z iniciatívy Rady mimovládnych organizácií rómskych komunít a OZ Európska Rómska pracovná agentúra bol 4. augusta 2006 za účasti premiéra SR Roberta Fica v Dunajskej Strede odhalený pamätník venovaný všetkým obetiam holokaustu Rómov.

Príhovor L. Richter

Príhovor J. Ravasz

Putovná výstava "Holokaust Rómov a Sintov"
Copyright © 2008 RMORK. All rights reserved.
Created by RMORK