Kontakt

Rada mimovládnych organizácií rómskych komunít

Jiráskova 8, 851 01 Bratislava
info@rmork.sk
00421/2/20 63 32 34

Galéria

Odhalenie pamätníku obetiam holokaustu Rómov - Dunajská Stred
Putovná výstava "HolokaustRómova Sintov" (Bratislavský hrad)
Medzinárodný work shop - Holokaust Rómov a Sintov a rasizmus v súčasnej Európe
Holokaust Rómov a Sintov a rasizmus v súčasnej Európe - 19. 4. 2007
Odhalenie pamätníku obetiam holokaustu Rómov - Dunajská Streda
Copyright © 2008 RMORK. All rights reserved.
Created by RMORK