Kontakt

Rada mimovládnych organizácií rómskych komunít

Jiráskova 8, 851 01 Bratislava
info@rmork.sk
00421/2/20 63 32 34

Členstvá predsedu RMORK

člen rady vlády pre mimovládne a neziskové organizácie,

člen správnej rady slovenského národného strediska pre ľudské práva,

člen pracovnej skupiny pre horizontálne priority marginalizovaných Rómskych komunít u splnomocnenkyne vlády Rómskych komunít,

člen pracovnej skupiny na riešenie rómskej problematiky u podpredsedu vlády Slovenskej republiky – Dušana Čaploviča.

Copyright © 2008 RMORK. All rights reserved.
Created by RMORK