Kontakt

Rada mimovládnych organizácií rómskych komunít

Jiráskova 8, 851 01 Bratislava
info@rmork.sk
00421/2/20 63 32 34

Cena Rady mimovládnych organizácií rómskych komunít

NOMINOVANÍ NA CENU OSOBNOSTI ZA PRÍNOS A ROZVOJ PRE RÓMOV A SINTOV:

CENA RMORK ZA ROK 2006

FICO, ROBERT (SLOVENSKO)
BOTOŠOVÁ, ANINA (SLOVENSKO)
KVIATKOVSKI, ROMAN (POĽSKO)

CENA RMORK ZA ROK 2005

ROSE, ROMANI (NEMECKO)
KVIATKOVSKI, ROMAN (POĽSKO)
BERKY MRENICA, JÁN (SLOVENSKO)
RAVASZ, JOZEF (SLOVENSKO)
CIBUĽA, ADAM (SLOVENSKO)

CENA RMORK ZA ROK 2004

VAN DER LINDEN, ERIC (ZÁSTUPCA EK)

Copyright © 2008 RMORK. All rights reserved.
Created by RMORK